Privacyverklaring

Privacybeleid

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij zijn volledig toegewijd aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u met ons deelt. Dit document, dat wij van tijd tot tijd bijwerken, is bedoeld om u inzicht te geven in wat wij met uw persoonlijke gegevens doen. Het vertelt u ook hoe u contact met ons op kunt nemen indien u hier nog vragen over heeft.

 

Bij Zeeburg Autoverhuur bieden wij online autoverhuur en bijbehorende producten via onze eigen websites, mobiele apps en via andere online “platformen” zoals websites van partners. Dit beleid is van toepassing op al deze platformen.

Privacy

Welke persoonlijke gegevens gebruikt Zeeburg Autoverhuur?

Wanneer u een auto boekt of een offerte aanvraagt, vragen wij u naar de informatie die we nodig hebben om te kunnen leveren waar u naar vraagt. Dit kan zijn: de naam van de huurder/ hoofdbestuurder, leeftijd, contactgegevens (e-mail, adres en telefoonnummer), geboorteplaats en -datum, paspoortinformatie, rijbewijsinformatie en betalingsgegevens.

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij bepaalde gegevens verzamelen, zelfs als u geen auto boekt. Dit kan uw IP-adres zijn, de browser die u gebruikt, evenals informatie over het besturingssysteem van uw computer, de applicatieversie, taalinstellingen en welke pagina’s er bezocht zijn. Indien u een mobiel apparaat gebruikt, verzamelen we mogelijk ook apparaat specifieke gegevens, specifieke instellingen, eigenschappen en GPS–informatie. We kunnen ook de applicatie-gegevens berekenen en verwerken die op uw mobiele apparaat zijn geïnstalleerd (bijvoorbeeld naam, beschrijving en categorie) Geen van deze gegevens kan ervoor zorgen dat u uw anonimiteit verliest, maar wordt tegelijkertijd wel beschouwd als ‘persoonlijke’ informatie.

We kunnen mogelijk ook gegevens over u ontvangen wanneer u gebruikt maakt van bepaalde social media.

Waarom verzamelt, gebruikt en deelt Zeeburg Autoverhuur uw persoonlijke gegevens?

Boekingen: Allereerst gebruiken we uw persoonlijke gegevens om uw boeking te beheren en te voltooien, en delen we de nodige gegevens met de autoleverancier. Tevens kunnen we dit gebruiken om de bijbehorende producten (zoals verzekering), te beheren en te voltooien, en de nodige gegevens te delen met de relevante autoleverancier.

 

Marketingactiviteiten: Ook gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, voor zover wettelijk toegestaan. Bijvoorbeeld:

 

Gebaseerd op de informatie die u met ons deelt, kunnen we u persoonlijke aanbiedingen tonen op onze websites, mobiele apps of op websites van derden en social media.

Andere communicatie: Er kunnen andere momenten zijn wanneer we contact met u opnemen per e-mail, telefoon of SMS, afhankelijk van de contactgegevens die u met ons deelt. Hier kunnen een aantal redenen voor zijn:

Wellicht moeten wij reageren om uw verzoeken te behandelen.

Indien u een online boeking niet heeft afgerond, kunnen wij u een herinnering e-mailen om dit alsnog te voltooien. Wij zien dit als een nuttige service, aangezien dit het mogelijk maakt een boeking voort te zetten zonder de auto opnieuw te moeten vinden, en zonder alle boekingsgegevens opnieuw in te moeten vullen.

Wanneer u van onze diensten gebruik maakt, kunnen wij u een vragenlijst sturen, of u vragen om uw ervaring met ons te beoordelen.

Wij kunnen u andere benodigdheden toesturen in verband met uw boeking, zoals contactinformatie van Zeeburg Autoverhuur of die van uw auto leverancier indien u hulp nodig heeft – of een samenvatting van uw vorige boekingen.

Fraudedetectie en preventie: Wij kunnen persoonlijke gegevens gebruiken voor het ontdekken en voorkomen van fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten.

Het verbeteren van onze diensten: Tenslotte gebruiken wij persoonlijke gegevens voor analytische doeleinden, om onze diensten te verbeteren, om de gebruikerservaring te verbeteren, en om de functionaliteit en kwaliteit van onze online reisdiensten te verbeteren.

Externe dienstverleners: Het kan zijn dat wij uw persoonlijke gegevens laten verwerken door externe dienstverleners voor de doeleinden hierboven beschreven. Bijvoorbeeld gebruiken we hen om contact met u op te nemen, of om uw boekingsinformatie door te sturen naar het bedrijf dat uw auto levert, of om elementen van onze website, contactcentra of marketingactiviteiten te beheren. Indien nodig voor bepaalde boekingen werken we ook samen met externe betalingsproviders om de betalingen of betalingsgaranties te faciliteren. Al deze externe partijen zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst en mogen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan deze hierboven beschreven.

 

Bevoegde autoriteiten: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met de overheid of autoriteiten wanneer de regelgeving dit voorschrijft of wanneer wettelijk verplicht. Dit kan gaan om een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of een rechterlijk bevel naar aanleiding van een juridische procedure of een strafrechtelijk onderzoek. Wij kunnen ook uw persoonlijke informatie vrijgeven als het strikt noodzakelijk is voor het voorkomen, ontdekken of vervolgen van criminele zaken.

Beveiliging

Welke beveiligingsprocedures gebruikt Zeeburg autoverhuur om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn?

In overeenstemming met Europese wetgeving inzake gegevensbescherming hanteren wij solide methodes om ongeautoriseerd gebruik en misbruik van persoonlijke gegevens te voorkomen.

We hebben de juiste zakelijke systemen en procedures geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ook hanteren we beveiligingsprocedures, zowel technische als fysieke methoden om de toegang tot persoonlijke gegevens op onze servers te voorkomen. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonlijke gegevens indien werk gerelateerd.

Contact

Hoe kunt u de persoonlijke informatie die u aan Zeeburg autoverhuur heeft verstrekt beheren?

U kunt een overzicht van uw persoonlijke gegevens aanvragen door een e-mail te sturen naar info@zeeburgautoverhuur.nl (vermeld daarbij in de onderwerpregel: ‘Data Query’) of schriftelijk naar Zeeburg Autoverhuur, t.a.v. Privacy officor, Zeeburgerpad 17,  1018 AH Amsterdam. Om uw gegevens te beschermen kan het zijn dat wij u wellicht verzoeken meer informatie te verstrekken, zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen. Indien u fouten in uw informatie ontdekt, gelieve dit aan ons te vermelden (e-mail of schrijf naar aangegeven adressen), zodat wij dit kunnen corrigeren.

Mocht u vragen, bezwaren of opmerkingen hebben over onze werkwijze of over ons Privacybeleid stuur ons dan alstublieft een e-mail naar info@zeeburgautoverhuur.nl met in de onderwerpregel ‘Privacy’. Zeeburg autoverhuur heeft zijn kantoor te Zeeburgerpad 17, 1018 AH Amsterdam.